deformeerumine liigendi suure varba bursiit

Plošno slikarstvo je način slikanja kod kojega dominiraju linije kojima su ocrtani oblici, a boje se nanose ravnomjerno na podlogu tako da se ne mogu pročitati .

töötama luu jalule Foto

www.000webhost.com